Startup of nieuw product-idee?

Bent u uitvinder of heeft u een idee voor een uitvinding of nieuw product en zoekt u een ervaren productontwikkelaar? RS Designs is uw partner voor Startups en ontwikkelt uw idee tot een technisch maakbaar product waarmee u succesvol de markt op kunt. Met bijna 20 jaar ervaring in de ontwerpbranche helpen wij uw ontwerpprobleem op te lossen en uw uitvinding om te vormen tot een mooi en economisch maakbaar product.

Het productontwikkelingsproces is een complex proces en begint met ideeën schetsen en keuzes maken via een testmodel, en uiteindelijk tot offertes voor het bestellen van de onderdelen.

Productontwikkeling

Wat is belangrijk bij het ontwikkelen van een nieuw product?

Wat de belangrijkste aspecten zijn in uw product kan heel erg verschillen. Ruwweg zijn de volgende factoren van belang:

  1. Is uw product handig en praktisch in gebruik? Het is van groot belang bij het ontwerp keuzes te maken welke functies wel en niet mee worden genomen in het product. Het klinkt gek, maar vaak is het weglaten van extra’s van nut op het primaire functioneren.
  2. Is uw product mooi? Dit is er een die onbewust eigenlijk op 1 zou moeten staan: de looks en feel van een product. Dit is wat uw product exclusiviteit geeft en het boven de concurrentie uit doet stijgen.
  3. Is het veilig? Dit is natuurlijk het minder opwindende aspect van ontwerpen. Veiligheid is natuurlijk de hoogste prioriteit, dus eigenlijk zou deze ook op 1 moeten staan. Door heel gedetailleerd alle gebruikersaspecten te analyseren en doordacht te engineeren, maar ook zorgvuldig en uitgebreid alle technische normen en randvoorwaarden uit te zoeken, wordt op professionele wijze uw idee of concept omgezet in een veilig product.

Uitvindersorganisatie

Naast het ondersteunen van het ontwerp en engineering kan RS Designs u als lid van uitvindersorganisatie NOVU verbinden met een heel netwerk aan specialisten op het gebied van o.a. techniek, marketing, intellectueel eigendom (octrooionderzoek).

Netwerk

RS Designs onderhoudt nauwe contacten met collega-industrieel ontwerpers in de regio of landelijk. Binnen dit netwerk is altijd voldoende kennis aanwezig om eventuele tekortkomingen aan te vullen.

Tevens heeft RS Designs een productienetwerk in o.a. Oost-Europa en Azië (met name China) om uw meest geschikte productiepartner te kunnen selecteren.

Patenten & Octrooien

Een octrooi op uw naam? Dat is natuurlijk een geweldig idee! RS Designs kan ook dit proces ondersteunen door octrooionderzoek tussen bestaande patenten, en door het aanvragen van goedkopere alternatieven zoals modelrecht of merkenregister.

Geheimhouding

Uiteraard heeft geheimhouding de hoogste prioriteit als het gaat om succesvolle marktintroductie. RS Designs respecteert dit ten zeerste, maar u kunt ook een geheimhoudingsverklaring (voorbeeld beschikbaar vanuit RS Designs) door mij laten tekenen waarmee u het geheel vastlegt. U kunt ook een standaard template van RS Designs gebruiken om uw ideeën en intellectueel eigendom op professionele wijze te borgen.